Systém manažérstva kvality

Spoločnosť zaviedla systém manažérstva kvality a v roku 2017 získala medzinárodný certifikát. V súčasnosti spĺňa požiadavky normy EN ISO 9001:2015.

IPE je držiteľom certifikátu EN ISO 9001:2015 pre tieto oblasti:

    PREDPROJEKTOVÁ A PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA STAVIEB
    PRÍPRAVA STAVIEB A OBSTARANIE DODÁVOK
    REALIZÁCIA STAVIEB

Systém manažérstva kvality je predmetom trvalého monitorovania a neustáleho zlepšovania. Rozvoj aktivít a rozvoj ľudských zdrojov patrí medzi najvyššie priority manažmentu.

POLITIKA KVALITY

Inteligentné riešenia si vyžadujú permanentné vzdelávanie každého z nás a trvalé zlepšovanie každej činnosti.

Prácu nám dávajú naši zákazníci, preto plnenie ich požiadaviek je našou prvoradou povinnosťou.

Efektívnosť projektových a inžinierskych riešení umožňuje ponúkať vysokú kvalitu našich služieb za primerané ceny.