Ponúkané služby

PROJEKTOVANIE
čítaj viac ›
REALIZÁCIA
čítaj viac ›
KOMPLEXNOSŤ
I&PE ponúka širokú škálu služieb, od konceptu cez návrh až po nákup subdodávok. Klientom sme k dispozícii či už ide o fázu predinvestičnú, investičnú alebo fázu užívania stavby.
KONCEPČNÁ ŠTÚDIA
Zhmotníme Vaše myšlienky.

viac ›

Počiatočná fáza definujúca ekonomickú a technickú uskutočniteľnosť projektu. Dochádza v nej k zváženiu všetkých nápadov a možností. Jej výsledkom je dokumentácia, ktorá zahŕňa typ technológie a špecifikáciu potrebných zariadení.

BASIC DESIGN
Zaručíme jej životaschopnosť.

viac ›

Fáza je východiskovým bodom slúžiacim pre technickú implementáciu. Zohľadňuje všetky dôležité aspekty ako podmienky, proces, kapacita atď.

FRONT END ENGINEERING DESIGN
Nič Vás neprekvapí.

viac ›

V dokumentácii sú zohľadnené všetky technické a investičné požiadavky ako aj záležitosti vyplývajúce z inštalácie technológie. Fáza odpovedá Základnému projektu, ktorý je vypracovaný po Koncepčnom návrhu. Je základom pre nasledujúce stupne dokumentácie (Realizačný projekt, Inžiniering pre povoľovací projekt, Nákup subdodávok).

AUTHORITY ENGINEERING
Povoľovací proces bez problémov.

viac ›

Zabezpečenie všetkých potrebných povolení. Asistencia pri získaní súhlasu príslušných orgánov od podania žiadosti až po finálne rozhodnutie.

DETAIL ENGINEERING
Žiaden detail neostane nepovšimnutý.

viac ›

Dokumentácia poskytuje všetky informácie potrebné k výstavbe podľa jednotlivých profesií . Na jej základe dochádza k dodávke materiálov, zariadení, samotnej výstavbe i vykonaní skúšok. Hlavnou úlohou tejto fázy je špecifikácia napájacích bodov, hlavných parametrov a úrovne jednotlivých dodávok.

COMMISSIONING & START-UP
Smooth operation