Realizácia

PRÍPRAVA STAVIEB
Zabezpečenie ÚZEMNÉHO rozhodnutia
Zabezpečenie STAVEBNÉHO povolenia
VÝBEROVÉ KONANIE na dodávateľov
VYŽIADANIE PONÚK
INŠPEKCIE u výrobcov zariadení
VYHODNOTENIE PONÚK
Príprava a vystavovanie OBJEDNÁVACÍCH PRÍKAZOV
Príprava DODÁVATEĽSKÝCH zmlúv a ZMLUVNÉ ROKOVANIE
Expedícia, inšpekcia, doprava a preberania dodávok
Zabezpečenie POISTENIA stavby
Technický DOZOR
Pozinkovacia linka
Reactivation of Petroleum Refinery - Reinstrumentation, Cuba
Reactivation of Petroleum Refinery - Reinstrumentation, Cuba
Výroba liadku vápenatého, HNOJIVÁ Duslo, s.r.o.
Skenovanie
Skenovanie
Skenovanie