Programové vybavenie

ODBOR
ČINNOSŤ
SOFTVÉR
PROJEKTOVÝ MANAŽMENT Projektový manažment Microsoft Project
PROCES
Procesné výpočty a simulácie
P&ID
ASPEN Plus, ProMax*, SINETZ
Aveva P&ID
STROJNÉ ZARIADENIA
3D dizajn
2D dizajn
PDMS, Autodesk Inventor
AutoCAD
POTRUBIA
3D dizajn
2D dizajn
Napäťová analýza potrubí
PDMS
AutoCAD
Caesar II
OCEĽOVÉ A ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
3D / 2D dizajn
Statické výpočty
PDMS, Advance Steel
SCIA.ESA PT
PRIEMYSELNÉ STAVBY
3D dizajn
2D dizajn
Betón / Armovanie
Autodesk Revit, AutoCAD Architecture, CADKON DT+
AutoCAD
AutoCAD, CADKON RCD
MERANIE A REGULÁCIA
Databázy a schémy
Káblové trasy
Dispozície
AUCOPLAN, ELCAD
PDMS, AutoCAD
PDMS, AutoCAD
ELEKTRICKÉ ZARIADENIA
Databázy a schémy
Káblové trasy
Dispozície
AUCOPLAN, ELCAD
PDMS, AutoCAD
PDMS, AutoCAD
VŠETKY Design Review AutoCAD Design Review

Poznámka: *Formou externých dodávok