Projektovanie

ČINNOSTI
KOORDINÁCIA činností súvisiacich s projektom
Výber a vyhodnotenie STAVENISKA
ŠTÚDIE REALIZOVATEĽNOSTI
Spracovanie a vyhodnotenie ALTERNATÍVNYCH riešení
POROVNANIE dostupných TECHNOLÓGIÍ
KONCEPČNÉ technické štúdie
ČASOVÝ PLÁN organizácie výstavby
TVORBA P&ID schém
REVERZNÝ inžiniering
SOFTVÉR
AVEVA PDMS, AVEVA P&ID
Autodesk Revit, AutoCAD
Microsoft Project, Microsoft Visio
DOKUMENTÁCIA PRE ZÍSKANIE POVOLENÍ
EIA - Dokumentácia pre posúdenie vplyvu na životné prostredie
IPKZ - Dokumentácia pre integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania životného prostredia
Dokumentácia pre ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Dokumentácia pre STAVEBNÉ POVOLENIE
Dokumentácia ZARIADENIA STAVENISKA
KOLAUDÁCIA
POSÚDENIE zhody
SOFTVÉR
AVEVA PDMS, Autodesk Inventor
Autodesk Revit, AutoCAD Architecture
CADCON DT+
Advance Steel
AVEVA P&ID
AutoCAD, ELCAD
DOKUMENTÁCIA PRE VÝSTAVBU
BASIC projekt
Dokumentácia pre VÝBEROVÉ konanie
REALIZAČNÝ projekt
Odhad INVESTIČNÝCH nákladov
KOORDINÁCIA súvisiacich projektových prác
SOFTVÉR
AVEVA PDMS, Autodesk Inventor
Autodesk Revit, AutoCAD Architecture
CADCON DT+
Advance Steel
AVEVA P&ID
AutoCAD, ELCAD
AVEVA PDMS model
Autodesk Inventor model
AutoCAD Architecture
P&ID scheme in AVEVA P&ID
Advance Steel model
Laser scan
Laser scan
Laser Scan
Laser scan