Profil spoločnosti

Od svojho založenia v roku 2006 poskytuje spoločnosť Industry & Project Engineering I&PE svojim klientom špičkové služby v oblasti inžinieringu a projekcie. Vďaka skúsenému tímu a rozsiahlym odborným znalostiam, ktoré sú podporované najmodernejšími technológiami v obore prináša riešenia s pridanou hodnotou.
Spoločnosť pôsobí v oblasti chemického priemyslu, ropného priemyslu, výroby tepla a energie, spracovania kovov, priemyselnej infraštruktúry a stavieb.

Spoločnosť disponuje všetkými inžinierskymi profesiami a služby prispôsobuje požiadavkám klienta počas celého životného cyklu daného projektu. Či už ide o fázu predinvestičnú, investičnú alebo fázu užívania stavby, IPE je Vám k dispozícii počas celého životného cyklu projektu.

Členovia nášho tímu sú akreditovaní v súlade so zákonom č. 136/1995 a špecialisti sú členmi Slovenskej komory stavebných inžinierov.

A čomu spoločnosť vďačí za konkurencieschopnosť na medzinárodnom trhu? Odpoveďou je neustály rozvoj aktivít, no predovšetkým rozvoju ľudských zdrojov, ktorý patrí medzi najdôležitejšie priority manažmentu.