Výpočty

VÝPOČET
PEVNOSTNÝ VÝPOČET potrubných vetiev
SOFTVÉR
Caesar II
Dimenzovanie POTRUBÍ a ČERPADIEL
Návrh IZOLÁCIÍ
Výpočet TLAKOVÝCH a TEPELNÝCH strát
Výpočet rýchlosti PRÚDENIA
Overovanie stavov pri ROZŠIROVANÍ potrubnej siete
Analýza VYUŽITEĽNOSTI jestvujúceho stavu
SIMULÁCIA rôznych prevádzkových stavov a abnormálnych javov
SINETZ
PROCESNÉ simulácie
ASPEN PLUS
STATICKÉ vypočty OCEĽOVÝCH konštrukcií
SCIA.ESA
Caesar II
Caesar II
Návrh oceľovej konštrukcie
SINETZ
SINETZ
Simulácia v ASPEN Plus