Oblasť činnosti

CHEMICKÝ PRIEMYSEL
Základná chémia
Špeciálna chémia
ROPA
Spracovanie ropy
Distribúcia a skladovanie ropných produktov
Pomocné prevádzky
VODA A ENERGETIKA
Elektrické rozvodne
Výroba a rozvod tepla
Chladiace stanice vody a rozvody chladiacej vody
Úprava a rozvody priemyselnej a pitnej vody
HUTNÍCTVO
Pomocné prevádzky
Vnútorné a vonkajšie potrubné rozvody
Oceľové konštrukcie
PRIEMYSELNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Kompresorové stanice
Skladovanie a úprava odpadov
Projekty priemyselných parkov
STAVBY
Občianske stavby
Priemyselné stavby
Komerčné stavby