Zvýšenie výroby bioetanolu 2G

Poskytnuté služby:

  • Projekt pre stavebné povolenie
  • IPKZ
  • Štúdia HAZOP
  • Analýza rizík, vnútorný havarijný plán, bezpečnostná správa
  • Zariadenie staveniska
  • Búracie práce
  • Vypracovanie Minimalnej technickej špecifikácie (MTS)
  • Dokumentácia pre výber dodávateľa spodnej stavby - 2018
  • Odhad nákladov stavebnej časti - 2018
Klient: 
ENVIRAL, a.s.
Rok: 
2017/2018
Typ projektu: