Zvýšenie výroby bioetanolu 2G

Poskytnuté služby:

  • Projekt pre stavebné povolenie
  • IPKZ
  • Štúdia HAZOP
  • Analýza rizík, vnútorný havarijný plán, bezpečnostná správa
  • Zariadenie staveniska
  • Búracie práce
Klient: 
ENVIRAL, a.s.
Rok: 
2017
Typ projektu: