U.S.Steel Košice,s.r.o. - Rekonštrukcia štiepičov čpavku

Poskytnuté služby:

  • Skutkový stav
  • Realizačný projekt
  • PDMS model
Klient: 
ProIng, s.r.o.
Rok: 
2015
Typ projektu: