Ťažba a spracovanie serpentinitu pre účely výroby oxidu kremičitého a Mg(OH)2

Poskytnuté služby:

rok 2014
  • Realizačný projekt
  • PDMS model

rok 2013
  • Basic Design
  • PDMS model

rok 2006
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Štúdia
  • PDMS model
  • Projekt pre územné konanie
Klient: 
Silicon, a.s. Dobšiná
Rok: 
2006,2013,2014
Typ projektu: