Stáčanie tmavých produktov na PS 203

Poskytnuté služby:

  • Realizačný projekt
  • Technický dozor
Klient: 
SWS s.r.o. Vojany
Rok: 
2008
Typ projektu: