Projekt CO2

Poskytnuté služby:

  • CO2- Audit existujúcej dokumentácie
  • Inžiniering pre spustenie skúšobnej prevádzky
  • Vypracovanie havarijného plánu
Klient: 
SIAD Slovakia, s.r.o.
Rok: 
2022/2023
Typ projektu: