Odparovanie čpavku oteplenou vodou

Poskytnuté služby:

  • Basic Design
  • Technický dozor
Klient: 
HNOJIVÁ Duslo s.r.o.
Rok: 
2012
Typ projektu: