Napojenie nového čpavkového kompresora MYC N8M

Poskytnuté služby:

  • Realizačný projekt
  • Technický dozor
Klient: 
HNOJIVÁ Duslo s.r.o.
Rok: 
2011
Typ projektu: