Nadzemný sklad ropy a petrochemických výrobkov - Vojany

Poskytnuté služby:

  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Rozpočet
Klient: 
Intech s.r.o.
Rok: 
2020
Typ projektu: