Moskovský endokrinný závod

Poskytnuté služby:

  • Koncepčná štúdia
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Tendrová dokumentácia
  • Realizačný projekt
Klient: 
Favea Europe
Rok: 
2020/2021