Modernizácia výroby formaldehydu

Poskytnuté služby:

  • Projekt pre stavebné povolenie - 2017
  • Realizačný projekt - 2018
Klient: 
DUKOL Ostrava, a.s., Czech Rep.
Rok: 
2017/2018
Typ projektu: