Elektráreň Vojany - Rekonštrukcia rozvodov vratných kondenzátov-IPR EVO11012

Poskytnuté služby:

  • Realizačný projekt
  • Technický dozor
Klient: 
INTERKONTAKT spol. s.r.o.
Rok: 
2011
Typ projektu: