ECOPOL II - Rozšírenie výroby bio-polymérov

Poskytnuté služby:

  • Autorizácia dokumentácie
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Laserový Sken
  • PDMS model
  • Spätný inžiniering
Klient: 
Nexis Fibers a.s., Humenné
Rok: 
2014
Typ projektu: