Biorafinéria - Výroba bioetanolu 2G – Časť SO 20 – Termické spracovanie biomasy

Poskytnuté služby:

  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Tendrová dokumentácia
  • Realizačný projekt
  • Výrobná dokumentácia oceľových konštrukcíí
Klient: 
ENERGOCHEMICA TRADING
Rok: 
2019
Typ projektu: