Biomasová tepláreň

Poskytnuté služby:

  • Autorizácia dokumentácie
  • Laserový Sken
  • Spätný inžiniering
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Technický dozor počas demolačných prác
Klient: 
ENERGOCHEMICA TRADING a.s.
Rok: 
2015/2016/2017
Typ projektu: