Biomasová tepláreň

Poskytnuté služby:

  • Projekt pre územné konanie
  • Autorizácia dokumentácie
  • Laserový Sken
  • Spätný inžiniering
  • Basic Design
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Technický dozor
Klient: 
ENERGOCHEMICA TRADING a.s.
Rok: 
2015/2016/2017
Typ projektu: