3790CL - Chemický nanášač pre PZL2

Poskytnuté služby:

  • Skutkový stav
  • Autorizácia dokumentácie
  • Basic Design
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Laserový Sken
  • Spätný inžiniering
  • Technický dozor
Klient: 
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Rok: 
2016/2017
Typ projektu: