Rekonštrukcia SO 204 a 205 - rozvody pary

Rekonštrukcia rozvodov pary v závode Althan Humenné - Výroba a predaj mäsových a hydinových výrobkov, údenárstvo.

Poskytnuté služby:

  • Realizačný projekt
Analýza jestvujúceho stavu
Návrh nového riešenia
Kapacitné výpočty rozvodov
Kompletné potrubné trasy
Technický dozor

 

Klient: 
Chemes, a.s.
Rok: 
2012