Zvýšenie disponibility elektrického výkonu parného protitlakového turbogenerátora

Poskytnuté služby:

  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
Klient: 
Chemes, a.s. Humenné
Rok: 
2008
Typ projektu: