Filtrácia kvapalných odpadov na spaľovni

Poskytnuté služby:

  • Realizačný projekt
Klient: 
DUSLO, a.s. Šaľa
Rok: 
2008
Typ projektu: